Vývoj software

Naše společnost poskytuje kvalitní softwarová řešení, a to zejména pro svět embedded zařízení. Značné zkušenosti máme s měřením, kontrolou a řízením v průmyslových aplikacích. Stejně tak se náš software uplatňuje např. v chromatografických stanicích či výzkumných projektech.

Softwarové práce od nás mají typicky jednu z následujících podob:

 1. Rychle, efektivně a tudíž i levně vytváříme kvalitní aplikace využitím našich SQM4 modulů a vhodně navrženým aplikačním boardem.
 2. Šetříme čas zákazníkům našich SQM4 modulů tím, že jim pomáháme nastartovat jejich projekty s využitím našich zkušeností. Na některých projektech se pak podílíme až do konce.
 3. Podílíme se na zajímavých softwarových projektech dalších firem v našem oboru.

Na různých platformách jsme schopni řešit:

 • architekturu aplikace,
 • nízkoúrovňovou práci s periferiemi,
 • měření, řízení, regulaci,
 • komunikaci (CAN, ale i ethernet či Wi-Fi),
 • zpracování obrazu,
 • vizualizaci.

Využíváme tyto technologie:

 • Real-time operační systémy
  • Máme zkušenosti zejména s Freescale MQX a FreeRTOS.
  • Řešíme měření, řízení, regulaci, ale i komunikace (USB, ethernet či Wi-Fi) a vizualizaci.
 • Embedded Linux
  • Operační systém konfigurujeme na míru.
  • Řešíme především komunikace (ethernet, Wi-Fi), zpracování obrazu, vizualizaci (Qt), ale i ovládání periferií.
 • Multicore
  • Využíváme výhod real-time operačního systému i embedded Linuxu v jedné aplikaci!