Vývoj software

Nabízíme zakázkový vývoj firmware a software dle potřeb našich zákazníků. Zaměřujeme se zejména na automotive, průmyslové aplikace a životní prostředí & agro.

NABízíme:

 1. Vývoj komplexních aplikací:
  Nabízíme rychlý a efektivní vývoj firmware / software, často s využitím našich SQM4 modulů a vhodně navrženým aplikačním boardem.
 2. Podporu zákazníkům našich SQM4 modulů:
  S využitím našich zkušeností pomáháme našim partnerům nastartovat nové projekty. S některými spolupracujeme i po celou dobu vývoje jejich produktu.

zkušenosti:

 • měření, řízení, regulace,
 • komunikace (CAN, CAN FD, LIN, MODBUS, Ethernet, Wi-Fi, ...),
 • nízkoúrovňová práce s periferiemi,
 • zpracování obrazu,
 • vizualizace.

technologie:

Linux FreeRTOS MQX RTOS
 • Real-time operační systémy:
  Máme zkušenosti zejména s MQX RTOS a FreeRTOS.
  Řešíme měření, řízení, regulaci, komunikace (CAN, MODBUS, Ethernet, Wi-Fi) i vizualizaci.
 • Embedded Linux:
  Operační systém konfigurujeme na míru.
  Řešíme komunikace (Ethernet, Wi-Fi), zpracování obrazu, vizualizaci (Qt), ale i ovládání periferií.
 • Multicore:
  Využíváme výhod real-time operačního systému i embedded Linuxu v jedné aplikaci.

REFERENční projekty:

Zařízení pro ovládání a testování světlometů
Návrhář PWM animací pro světlomety
Řídicí systém trhačky vaků